01.ေအးသာေစ်းမလာရ ဇာတ္လမ္း (ပထမပိုင္း).mp3

  • 36
  • 2
  • 0
  • 3
  • 0
  • 1

နႏၵ၀န္တင္ေအာင္ ရဲ ့ ေအးသာေစ်းမလာရ ဇာတ္လမ္း
ႏိုင္လင္း၊ဓႏုျဖဴ ၾကည္ၾကည္သိန္း၊ကေလးဇာတ္ေကာင္ ေသာ္ဇင္ေအာင္၊ယဥ္ယဥ္သြယ္။
နႏၵ၀န္တင္ေအာင္ ရဲ ့ ေအးသာေစ်းမလာရ ဇာတ္လမ္း
ႏိုင္လင္း၊ဓႏုျဖဴ ၾကည္ၾကည္သိန္း၊ကေလးဇာတ္ေကာင္ ေသာ္ဇင္ေအာင္၊ယဥ္ယဥ္သြယ္။
Credit to http://phyuniwarpyar.blogspot.....com/search?q=%E1%80%

:
/ :

Queue

Clear