02 လူ ့က်င့္၀တ္နဲ ့အိမ္ေထာင္ေရး (B).mp3

  • 31
  • 1
  • 0
  • 4
  • 0
  • 1

လူ ့က်င့္၀တ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္သာယာေရး အသံ ဇာတ္လမ္း။
ျမန္မာကက္ဆက္ဇာတ္လမ္းမ်ားအဖြဲ ့ (facebook) မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
၃၈ ျဖာ မဂၤလာတရားေတာ္နဲ ့အညီ ေနထိုင္က်င့္သံုးနည္းေတြပါ။
Credit to လူ ့က်င့္၀တ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္သာယာေရး အသံ ဇာတ္လမ္း။
ျမန္မာကက္ဆက္ဇာတ္လမ္းမ်ားအဖြဲ ့ (facebook) မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
၃၈ ျဖာ မဂၤလာတရားေတာ္နဲ ့အညီ ေနထိုင္က်င့္သံုးနည္းေတြပါ။
Credit to: http://phyuniwarpyar.blogspot.....com/2015/10/blog-pos

:
/ :

Queue

Clear